Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Lenke: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Description:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Først publisert: 22.12.2011

Sist faglig oppdatert: 02.07.2021

Tema: Eldre

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Språk: Norsk