Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Lenke: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Description:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Tema: Eldre

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk