Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Lenke: Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Description:

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet skal bidra til å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arena. Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til å gi økt kompetanse og inspirasjon for arbeidet med mat og måltid og fysisk aktivitet, samt for fagene kroppsøving og mat og helse.

Tema: Ernæring

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Høgskulen på Vestlandet

Språk: Norsk