VKM - Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Lenke: VKM - Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Description:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sikrer at Mattilsynet og Miljødirektoratet får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet. Organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet.

Tema: Ernæring

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Språk: Norsk