Kosthold - materiell på norsk og fremmedspråk (Nordland fylkeskommune)

Lenke: Kosthold - materiell på norsk og fremmedspråk (Nordland fylkeskommune)

Description:

Plakater og hefter beregnet på hhv. barn og unge samt voksne og eldre. Også noe fremmedspråklig informasjon.

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Ernæring, Kostholdsråd

Emner: Kosthold

Dokumenttype: Informasjonsark, Pasientinformasjon

Utgiver: Nordland fylkeskommune

Språk: Norsk