BMI-kalkulator (voksne)

Lenke: BMI-kalkulator (voksne)

Description:

Kroppsmasseindeks (KMI/BMI) er et mål på vekt sett i sammenheng med høyde. KMI er en enkel måte å estimere om en person er undervektig, normalvektig eller overvektig.

Tema: Ernæring

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: UpToDate

Språk: English