Fiskesprell - handlingsprogram beregnet på foreldre og ansatte i barnehage og skole

Lenke: Fiskesprell - handlingsprogram beregnet på foreldre og ansatte i barnehage og skole

Description:

Nasjonalt kostholdsprogram med mål om økt sjømatkonsum blant barn og unge. Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norges sjømatråd.

Tema: Ernæring

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Norges Sjømatråd

Språk: Norsk