Kostholdsplanleggeren - kostberegning

Lenke: Kostholdsplanleggeren - kostberegning

Description:

Kostberegningsprogram som er utviklet for å vise, beregne og sammenlikne næringsinnhold i matvarer, retter, måltider og dags- og ukeinntak (menyer). Programmet er først og fremst beregnet til bruk i kostholdsopplæring i skole.

Tema: Ernæring

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Mattilsynet, Helsedirektoratet

Språk: Norsk