Atopisk eksem hos barn - Topikale kortikosteroider

Lenke: Atopisk eksem hos barn - Topikale kortikosteroider

Korttittel: Topikale kortikosteroider

Tema: Hud

Emner: Barn og unge

Dokumenttype: Fagprosedyrer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk