Cochrane-oversikter om fysikalsk medisin (muskel og skjelett)

Lenke: Cochrane-oversikter om fysikalsk medisin (muskel og skjelett)

Original tittel: Cochrane Musculoskeletal Evidence

Description:

Systematiske oversikter om muskel- og skjelettlidelser

Tema: Fysikalsk medisin og rehabilitering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English