LARS - infomateriell om ryggmargsskade

Lenke: LARS - infomateriell om ryggmargsskade

Original tittel: LARS - Landsforeningen for ryggmargsskadde

Tema: Fysikalsk medisin og rehabilitering

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Landsforeningen for ryggmargsskadde

Språk: Norsk