Fibromyalgi - video

Lenke: Fibromyalgi - video

Description:

Videoer med kunnskapsformidling basert på kunnskap og klinisk erfaring om behandling av sykmeldte personer med muskelskjelettplager i spesialisthelsetjenesten. Kunnskapen er innhentet i forbindelse med helse- og arbeid-satsningen, som bygger videre på «raskere tilbake»-prosjektet (2007-2017).

Tema: Nevrologi, Kropp og sinn, Fysikalsk medisin og rehabilitering

Dokumenttype: Pasientinformasjon, Videoer

Utgiver: St Olavs Hospital

Språk: Norsk