Spesialistutdanning av leger

Lenke: Spesialistutdanning av leger

Original tittel: LIS-utdanningen

Tema: Fysikalsk medisin og rehabilitering

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk