Kartleggingsverktøy - Barn og unge med revmatiske sykdommer

Lenke: Kartleggingsverktøy - Barn og unge med revmatiske sykdommer

Description:

Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR) arbeider med tverrfaglig spisskompetanse på utredning, behandling, forskning, opplysning og undervisning av juvenile artritter, autoimmune bindevevssykdommer og andre barnerevmatologiske lidelser (0 -18 år). Verktøyene kan være nyttige vedr. barn og unge med revmatiske sykdommer, men det presiseres at testene ikke er spesielt tilpasset barn.

Først publisert: 09.10.2013

Sist faglig oppdatert: 05.10.2017

Tema: Fysio- og ergoterapi

Emner: Barn og unge, Revmatologi

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Språk: Norsk