Physiotherapy Choices - pasientinformasjon om fysioterapi

Lenke: Physiotherapy Choices - pasientinformasjon om fysioterapi

Description:

Database som formidler informasjon om forskning på effekt av fysioterapitiltak. Informasjonen er rettet mot pasienter, pårørende og andre som ikke er utdannet helsepersonell.

Tema: Fysio- og ergoterapi

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Centre for Evidence-Based Physiotherapy (CEBP)

Språk: English