Physiotherapy Choices - pasientinformasjon om fysioterapi

Lenke: Physiotherapy Choices - pasientinformasjon om fysioterapi

Description:

Database som formidler informasjon om forskning på effekt av fysioterapitiltak. Informasjonen er rettet mot pasienter, pårørende og andre som ikke er utdannet helsepersonell.

Først publisert: 10.03.2010

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Fysio- og ergoterapi

Emner: Fysioterapi

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Centre for Evidence-Based Physiotherapy (CEBP)

Språk: English