Kunnskapsbasert habilitering i kommunen

Lenke: Kunnskapsbasert habilitering i kommunen

Description:

Åpent nettkurs med fem tema, som gir kursbevis.

Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Språk: Norsk