Ovid-baser – søkeveiledning

Lenke: Ovid-baser – søkeveiledning

Description:

DATABASENE VIA OVID ER IKKE LENGER TILGJENGELIGE VIA HELSEBIBLIOTEKET

Databasene AMED, EMBASE, MEDLINE og PsycINFO er brukes fremdeles i flere helseforetak og i utdanningsinstitusjoner. Dersom du har tilgang kan du finne søkeveiledning ved å følge lenken til Norsk bibliotekforening. 

Tema: Databaser

Emner: Helsepersonell, Veiledere

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Spesialgruppen for medisin og helsefag (SMH), Norsk bibliotekforening

Språk: Norsk