Fagnettverk for hjerterehabilitering

Lenke: Fagnettverk for hjerterehabilitering

Description:

Fagnettverket for hjerterehabilitering bidrar til fagutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og er et nettverk for fagfolk i Helse Sør-Øst.

Tema: Hjerte og kar

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Sunnaas sykehus HF

Språk: Norsk