Landsgruppe av Kardiologiske Sykepleiere

Lenke: Landsgruppe av Kardiologiske Sykepleiere

Description:

Faggruppe i Norsk Sykepleierforbund. Har aktuelt fagstoff mm.

Tema: Hjerte og kar

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Språk: Norsk