Norsk cardiologisk selskap

Lenke: Norsk cardiologisk selskap

Description:

Spesialforening i Den norske legeforening. Har informasjon om møter og kongresser, retningslinjer for norsk kardiologi, pacemakerstatistikk, bladet Hjerteforum mm.

Tema: Hjerte og kar

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk