Burulisår - veileder for helsepersonell

Lenke: Burulisår - veileder for helsepersonell

Tema: Hud

Emner: Sårbehandling

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk