Sjekkliste for sikker kirurgi (nynorsk)

Lenke: Sjekkliste for sikker kirurgi (nynorsk)

Original tittel: WHO Surgical Safety Checklist

Tema: Kirurgi

Emner: Kirurgi, Pasientsikkerhet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: World Health Organization (WHO)

Språk: Norsk