Reseptregisteret - FHI

Lenke: Reseptregisteret - FHI

Description:

Reseptregisteret inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Dataene kan fordeles etter kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Først publisert: 28.09.2009

Sist faglig oppdatert: 06.07.2016

Tema: Legemiddelepidemiologi

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: Reseptregisteret inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Dataene kan fordeles etter kjønn, alder og geografisk tilhørighet.