Den norske patologforening

Lenke: Den norske patologforening

Description:

Fagmedisinsk forening for spesialiteten patologi. Patologer er legespesialister med spesiell kompetanse i sykelige forandringer i celler og vev. Patologene er ansvarlige for alle diagnoser på celle- og vevspøver og har således en sentral rolle i pasientbehandlingen. Foreningen fremmer patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling.

Tema: Laboratoriemedisin

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk