GenØk - Senter for biosikkerhet

Lenke: GenØk - Senter for biosikkerhet

Description:

GenØk - Senter for biosikkerhet er en ideell, uavhengig stiftelse lokalisert til forskningsmiljøer ved UiT Norges arktiske universitet og SIVA Innovasjonssenter Tromsø. GenØk driver forskning og forskningsbasert virksomhet med et mål om å bidra til trygg bruk av bioteknologi. Som et nasjonalt kompetansesenter for biosikkerhet har de et spesielt ansvar for å undersøke uønskede effekter på helse, miljø og samfunn i miljø der man velger å bruke genmodifiserte organismer (GMO).

Tema: Laboratoriemedisin

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk