Norsk forening for medisinsk biokjemi

Lenke: Norsk forening for medisinsk biokjemi

Description:

Norsk forening for medisinsk biokjemi skal bidra til å danne grunnlag for det medisinskfaglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til faglige og vitenskapelige oppgaver skal Norsk forening for medisinsk biokjemi bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.

Aktiviteten knyttet til det medisinske fagfeltet medisinsk biokjemi (tidligere klinisk kjemi) dekkes av to ulike organisasjoner, Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB) og Norsk forening for medisinsk biokjemi (NFMB).

Norsk selskap for medisinsk biokjemi ivaretar mye av den vitenskapelige delen av fagområdet, og har kontakt med nordiske og internasjonale vitenskaplige organisasjoner. Selskapet tar opp medlemmer med ulik akademisk bakgrunn.

Tema: Laboratoriemedisin

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk