Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Lenke: Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Description:

Ivaretar de tradisjonelle fagforeningsoppgavene til en spesialforening, og er en del av organisasjonen til Den norske legeforening.

Tema: Laboratoriemedisin

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk