Barn og legemidler - KOBLE, kunnskapsbasert oppslagsverk

Lenke: Barn og legemidler - KOBLE, kunnskapsbasert oppslagsverk

Description:

Norsk oversettelse og tilpasning av det nederlandske oppslagsverket kinderformularium.nl, og omhandler legemidler brukt i pediatrien.

Kinderformularium/KOBLE er en samling vitenskapelige underbyggede legemiddelmonografier om bruk av legemidler til barn. Innholdet består av en felles database, samt en IKT-struktur og programvare som styrer databasen. 

Det norske arbeidet med KOBLE er fullfinansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet. Det redaksjonelle ansvaret ligger hos Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell.Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, Norsk barnelegeforening og Statens Legemiddelverk bidrar også i arbeidet KOBLE.

Tema: Barn og unge, Oppslagsverk om legemidler, Barn, unge og legemidler, Legemidler

Emner: Oppslagsverk

Dokumenttype: Oppslagsverk

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk