Barnehage, skole og skolefritidsordning - rutiner for legemiddelhåndtering

Lenke: Barnehage, skole og skolefritidsordning - rutiner for legemiddelhåndtering

Description:

Nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO om hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, inkludert hva avtalen mellom foresatte og barnehage/skole/SFO bør inneholde.

Tema: Legemiddelhåndtering, Barn, unge og legemidler, Legemidler

Emner: Barn og unge, Legemiddelhåndtering, Veiledere, Barnehager, Skolehelsetjeneste

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Språk: Norsk