Legemidler til barn - nettside om legemiddelsikkerhet

Lenke: Legemidler til barn - nettside om legemiddelsikkerhet

Description:

Informasjon, litteratur, hendelser å lære av.

Tema: Barn og legemiddelhåndtering, Trygg legemiddelbruk

Emner: Barn og unge, Legemiddelsikkerhet

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Språk: Norsk