MedlinePlus (helseoppslagsverk, USA) - Barn og unge

Lenke: MedlinePlus (helseoppslagsverk, USA) - Barn og unge

Description:

Informasjon om sykdommer og tilstander relatert til barn og unge.

Tema: Barn og legemiddelhåndtering

Emner: Barn og unge, Legemidler

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: National Library of Medicine (NLM)

Språk: English