Bivirkninger og bivirkningsrapportering - Direktoratet for medisinske produkter

Lenke: Bivirkninger og bivirkningsrapportering - Direktoratet for medisinske produkter

Original tittel: Bivirkninger og legemiddelsikkerhet

Description:

Informasjonssider om bivirkninger. Har bl.a. meldeskjemaer for bivirkninger, lenke til Bivirkningsnemnda, informasjonsmateriell om bivirkningsrapportering, overvåkningslister og årsrapporter for bivirkninger.

Tema: Bivirkningsrapportering

Emner: Legemiddelovervåkning, Bivirkninger

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Direktoratet for medisinske produkter

Språk: Norsk