Brev til helsepersonell om sikkerhetsdata - Direktoratet for medisinske produkter

Lenke: Brev til helsepersonell om sikkerhetsdata - Direktoratet for medisinske produkter

Description:

Nye sikkerhetsdata om legemidler gjøres kjent blant annet ved at produsenten sender ut brev ("Kjære helsepersonell-brev") i samråd med Legemiddelverket. Brev fra og med 2011 er tilgjengelige på Legemiddelverkets nettsider.

Tema: Legemiddelovervåkning, Trygg legemiddelbruk

Emner: Legemiddelsikkerhet, Varsling, Bivirkninger

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Direktoratet for medisinske produkter

Språk: Norsk