Good pharmacovigilance practices (GVP) - EMA

Lenke: Good pharmacovigilance practices (GVP) - EMA

Tema: Legemiddelovervåkning, Bivirkninger

Emner: Bivirkninger

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: European Medicines Agency (EMA)

Språk: English