Legemiddelovervåkning - Direktoratet for medisinske produkter

Lenke: Legemiddelovervåkning - Direktoratet for medisinske produkter

Description:

Informasjonsside om felles overvåkningssystem i Europa, bivirkningsmeldinger, merking med svart trekant, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committe). 

Tema: Legemiddelovervåkning

Emner: Legemiddelovervåkning, Bivirkninger

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Direktoratet for medisinske produkter

Språk: Norsk