Legemidler som kan gi fotosensitivitet (RELIS)

Lenke: Legemidler som kan gi fotosensitivitet (RELIS)

Tema: Legemiddelovervåkning

Emner: Hud, Bivirkninger

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre

Språk: Norsk