Mange bekker små - bivirkningsmeldinger er nyttige og viktige!

Lenke: Mange bekker små - bivirkningsmeldinger er nyttige og viktige!

Først publisert: 13.01.2023

Sist faglig oppdatert: 13.01.2023

Tema: Legemiddelovervåkning

Emner: Bivirkninger

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Forfatter: Hanne Stenberg-Nilsen

Språk: Norsk