Tiltak for å forebygge bivirkninger av legemidler

Lenke: Tiltak for å forebygge bivirkninger av legemidler

Description:

Informasjonstiltak for å redusere risikoen for bivirkninger ved bestemte legemidler.

Tema: Legemiddelovervåkning

Emner: Bivirkninger

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Statens legemiddelverk

Språk: Norsk