Legemiddelhåndboken - Aldring og legemidler

Lenke: Legemiddelhåndboken - Aldring og legemidler

Description:

Generelle rd om legemiddelbehandling hos eldre.

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre

Emner: Eldre

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk