Aldring og legemidler: START-kriteriene

Lenke: Aldring og legemidler: START-kriteriene

Description:

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre, Retningslinjer

Emner: Farmakologi, Individuell tilpasning, Eldre

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk