STOPPFrail - avmedisinering av skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid

Lenke: STOPPFrail - avmedisinering av skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid

Description:

Forskrivningsverktøy, beslutningsstøtte ved seponering av potensielt uhensiktsmessige legemidler hos eldre pasienter med begrenset forventet levetid.

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre, Retningslinjer

Emner: Eldre

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk