Svensk veileder - Okloka listan, läkemedel som är olämpliga för äldre

Lenke: Svensk veileder - Okloka listan, läkemedel som är olämpliga för äldre

Description:

Fortegnelse over legemidler som er uegnet for eldre på grunn av høy risiko for bivirkninger.

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre, Oppslagsverk om legemidler, Legemidler

Emner: Individuell tilpasning, Eldre

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Apoteket.se

Språk: Svensk