Avmedisinering - Norsk legemiddelhåndbok

Lenke: Avmedisinering - Norsk legemiddelhåndbok

Description:

Skånsom nedtrapping og seponering av legemidler.

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre, Dosetilpasning, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Individuell tilpasning, Avmedisinering

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Forfatter: Renate Pettersen, Morten Finckenhagen, Kirsten Viktil, Solveig Vist

Språk: Norsk