Avslutning av forebyggende legemiddelbruk hos eldre

Lenke: Avslutning av forebyggende legemiddelbruk hos eldre

Først publisert: 09.09.2010

Sist faglig oppdatert: 09.09.2010

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre

Emner: Legemidler, Eldre

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Forfatter: Torgeir Bruun Wyller

Språk: Norsk