Hjerte- og karsykdom - legemiddelbehandling hos eldre

Lenke: Hjerte- og karsykdom - legemiddelbehandling hos eldre

Description:

Kapittel 7 i Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Tema: Retningslinjer, Eldre og legemidler, Legemidler

Emner: Hjerte og kar, Eldre

Dokumenttype: Nasjonal faglig retningslinje

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk