Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre - Socialstyrelsen

Lenke: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre - Socialstyrelsen

Description:

Legemiddelspesifikke og diagnosespesifikke indikatorer.

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre

Emner: Eldre

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Socialstyrelsen (Sverige)

Språk: Svensk