Nasjonalt senter for aldring og helse

Lenke: Nasjonalt senter for aldring og helse

Description:

Nasjonalt senter for aldring og helse er et offentlig kompetansemiljø på aldring og eldrehelse i Norge.

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre

Emner: Eldre

Dokumenttype: Organisasjoner, Ressurser på nett

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk