Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Lenke: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Description:

Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring.

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre

Emner: Eldre

Dokumenttype: Organisasjoner, Ressurser på nett

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk