Screeningverktøy forebygger ikke alle legemiddelbivirkninger

Lenke: Screeningverktøy forebygger ikke alle legemiddelbivirkninger

Først publisert: 03.04.2019

Sist faglig oppdatert: 03.04.2019

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre, Legemiddelovervåkning

Emner: Bivirkninger, Eldre

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Forfatter: Øyvind Stolpe Sivertsen

Språk: Norsk