STOPPFall; Støtte til fallforebygging hos eldre (artikkel)

Lenke: STOPPFall; Støtte til fallforebygging hos eldre (artikkel)

Original tittel: Støtte til fallforebygging hos eldre

Først publisert: 22.12.2022

Sist faglig oppdatert: 22.12.2022

Tema: Legemiddeltilpasninger hos eldre, Eldre og legemidler

Emner: Individuell tilpasning, Legemidler, Eldre

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Forfatter: Anette Hylen Ranhoff, Sabine Ruths, Anne Gerd Granås, Marit Stordal Bakken, Olav Spigset

Språk: Norsk