Brukerhåndbok i klinisk farmakologi OUS

Lenke: Brukerhåndbok i klinisk farmakologi OUS

Tema: Farmakodynamikk og farmakokinetikk, Legemiddelmonitorering, Dosetilpasning

Emner: Farmakologi, Individuell tilpasning

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk