Farmakogenetikk i alderspsykiatrien - viktige erfaringer fra Bodø

Lenke: Farmakogenetikk i alderspsykiatrien - viktige erfaringer fra Bodø

Original tittel: Hverdagsinnovasjon innen farmakogenetikk i Bodø gir resultater

Først publisert: 31.12.2020

Sist faglig oppdatert: 31.12.2020

Tema: Farmakodynamikk og farmakokinetikk, Legemiddeltilpasninger hos eldre, Dosetilpasning, Legemidler

Emner: Psykisk helse, Eldre

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Språk: Norsk